AZİZ SANCAR BİLİM VE SANAT MERKEZİ

Türkiye'de bilgi toplumu yaratmak, Türk toplumunun; bilime, bilimsel düşünceye, gelişen teknolojilere, Türk ve dünya ekonomisinin lokomotif endüstrilerine ilgisini arttırmak; özellikle genç neslin, bilgi, beceri ve üretim yeteneklerinin gelişmesine aktif eğitim ve öğretim ile katkıda bulunmaktır.

Projenin genel özellikleri;

 • Ulaşılabilirlik, erişilebilirlik ve sürdürülebilirlikte lider bir merkez,

 • Beylikdüzü İnovasyon Merkezi ve Yaşam Vadisi ile entegre olacak modern bir kent enstitüsü hizmeti,

 • Steam (bilim, teknoloji, mühendislik, sanat ve matematik) müfredat sistemi, 

 • Tamamen geri dönüştürülebilir ve sürdürülebilir konteynerden yapılar, 

 • Doğal ve yenilenebilir enerji kaynaklarıyla yaşam.

Projenin kuruluş ilkeleri;

 • Bir Sosyal Nüve Oluşumu (yerel katılımcıları içeren),

 • Koşullara bağlı olarak adım adım büyüyen modüler bir yapı,

 • Sürdürülebilir, kendi kaynağını üreten bir kurgu,

 • Uluslararası Kültürel Alışveriş (folklor, sergiler, konferanslar, konserler),

 • Kendi kendine yetebilen, ekolojik, 

 • Doğaya, insana ve onun ürettiği kültüre saygılı,

 • Bir nüve ile başlayıp zaman içinde büyüyebilen,

 • Modüler, büyüyebilir, gelişebilir, dönüşebilir,

 • Ekonomik, ilk yatırım maliyeti ve işletme maliyeti düşük, 

 • Mütevazi.

Çocukların, gençlerin ve yetişkinlerin merak duygusunu uyararak temel ve sosyal bilimler, uygulamalı bilimler, teknoloji ve Türk endüstrisi hakkında bilgilerini artırmak, topluma, öğrenme şevki, keşfetme mutluluğu ve deney yapma heyecanı veren bir ortam sunmak, ziyaretçilerin sözel, analitik ve bilimsel düşünce becerilerini artırmak ve geliştirmek, toplumda yaratıcı fikirlerin, yeni bilgilerin, keşiflerin ve icatların tanıtılması ve tartışılması için ortam sağlamak, okulların eğitim programlarına uygulama alanı olarak hizmet vermek ve endüstri, okullar ve halkın iletişimini sağlamak ve kuvvetlendirmek bu Bilim Merkezinin amacı olacaktır.