İSTANBUL KENT AKADEMİSİ VE İNOVASYON MERKEZİ

Beylikdüzü Belediyesi geleceğe dönük tüm yapılanmalarında dijitalleşme olgusunu halkın memnuniyeti odaklı çalışmalarının lokomotifi olarak değerlendirmeyi amaçlamaktadır. “Bilgi tek başına bir güçtür”, yerel yönetimler içinse ulaşıldığı takdirde güçlü ve değerlidir. 

Akademinin amacı Beylikdüzü’de yeni nesil öğrenim ve gelişim merkezleri oluşturarak; bu merkezlerde hem yaşam boyu, sürekli eğitim sistemini hayata geçirmek, hem de özellikle girişimcilerin kendilerini mesleki anlamda geliştirmelerini, yeni iş imkanlarına, inovasyona adapte olmalarını sağlamaktır.

Böylesi bir merkezin bölgemiz ve geniş ölçekte ülkemiz için gelişimine katkıda bulunmayı amaçlayan bir projeyi hayata geçirmek için kuracağımız bu merkezde gerek yerel yönetimlerin gerekse özel sektörün ihtiyaçlarına çözümler üretecek akademik çalışmalar modern bir kuluçka merkezi oluşturacaktır. 

Beylikdüzü girişimci ve çözüm odaklı bir inavasyon merkezi oluşumuna ve sürdürülebilirliğine katkıda bulunacak paydaşların katılımı anlamında geniş bir projeksiyona sahiptir. Aziz Sancar Bilim ve Kültür Merkezi, Üstün Yetenekliler Okulu ve Batı İstanbul Üniversitesi bünyesinde kurulacak bir Teknoloji Enstitüsü gibi vazgeçilmez hedeflerimizin koordinasyonu ve ortak çalışmaları özel sektörde ilgili aktörlerinin girişimci projeleri ile birleştirilecektir. Akademik çalışmaların ulusal ve uluslararası ortaklıklarla gerçekleşmesi ile yapay zeka çıktılarının Beylikdüzü’ne geri dönüşü yaşam kalitesine doğrudan yansımaları ile ortaya çıkacaktır. Merkezin fiziki yapısı akıllı ofislerin teknolojik yapay zeka AR-GE labarotuvarları ile kombine edilmesi ile şekillenecektir ve bu şekilde yaşam vadisinin merkezinde ulaşılabilirlik ve erişilebilirlik avantajları ile teknolojik bir çekim noktasına dönüşecektir.